fbpx

REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW W SKLEPIE Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska (zwany dalej: „Regulaminem”)
INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep działający pod adresem www.przytulanki-filcanki.com (zwany dalej: „Sklepem Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Właścicielem Sklepu Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska jest:Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska, ul. Tulipanowa 3/24, 58-260 Bielawa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 882 210 21 85, REGON 384048673, adres e-mail: przytulankifilcanki@gmail.com (zwana dalej: „Sprzedawcą”), numer kontaktowy 791319818.
3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna.
4. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.
5. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska reklam dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów oraz usług osób trzecich.
7. Do dokonywania zakupów w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska niezbędne jest wykorzystanie przez Klienta sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką stron internetowych.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska wykonywane są ręcznie i stanowią produkty unikatowe wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom trzecim.
2. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie oferowanych w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska towarów, w tym również ich projektów i opracowań może stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy lub osób trzecich.
3. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska takie jak zdjęcia, teksty, materiały graficzne stanowią własność Sprzedawcy. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

OFERTA
1. Towary oferowane w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska.
2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
3. Oferowane towary są całkowicie nowe, szyte/ tworzone na indywidualne zamówienie Klienta.
4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska.
5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podane są w polskich złotych (PLN).
6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone przed złożeniem zamówienia w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
7. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy wybranym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia.
8. Sprzedawca może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.
9. Ilość towarów objętych ewentualną promocją cenową w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Sklepu Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska.
2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.
3. Klient składa zamówienie:
a. wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” przy towarze, który zamierza zakupić na stronie internetowej Sklepu Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska,
b. po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje w „KOSZYKU” sposób dostawy oraz płatności,
c. wysyła formularz zamówienia do Sklepu Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska przez wybór pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia.
4. Przed złożeniem zamówienia do Sklepu Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska Klient informowany jest o:
a. łącznej cenie wybranych przez niego towarów,
b. łącznym koszcie dostawy wybranych przez niego towarów,
c. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.
5. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.
6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Klient może:
a. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, lub
b. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia, lub
c. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
8. Sklep Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą:
a. cenę zamówionych towarów, oraz
b. opłatę za dostawę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.
9. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych na terenie Polski i 14 dni roboczych na terenie Europy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.
10. W przypadku większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, z tym że Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzje zgodnie z ust. 7 powyżej.
11. Po złożeniu zamówienia, Sklep Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

PŁATNOŚĆ
1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska:
a. Przelewy 24
b. PayPal.
c. Przelew na konto

2. W wyjątkowych sytuacjach, kupujący może dokonać wpłaty na konto bankowe najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

WYSYŁKA
1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera Inpost lub DPD na terenie Polski, kuriera DPD w Europie
2. Koszty dostawy wynoszą:
a.13,00 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem Paczkomaty Inpost do ​odbiorcy w Polsce,
b.14,00 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem Inpost Kurier do ​odbiorcy w Polsce,
c. 16,00 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem DPD do odbiorcy w Polsce
d. 65 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem DPD do odbiorcy w Europie
3. Nie ma możliwości dostarczenia przesyłki za pobraniem.
4. Możliwość odbioru osobistego po wcześniejszej przedwpłacie.
5. Sprzedawca na życzenie Klienta dołącza rachunek do zamówienia.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy lub nieodebrania przesyłki z poczty w wyznaczonym terminie.
7. Przy zamówieniach powyżej 200 zł wysyłka kurierem na terenie Polski jest darmowa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Osobom dokonującym zakupu w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę:Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska,ul. Tulipanowa 3/24, 58-260 Bielawa adres e-mail przytulankifilcanki@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres przytulankifilcanki@gmail.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od całej umowy czyli zwrotu całego zamówienia, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy bezpośrednio na konto bankowe, wskazane przez Państwa w formularzu zwrotu.
7. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska, ul. Tulipanowa 3/24, 58-260 Bielawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
8. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres: Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska, ul. Tulipanowa 3/24, 58-260 Bielawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail przytulankifilcanki@gmail.com
2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
3. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.
6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa albo będzie znacznie utrudniona, Sprzedawca – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie Przytulanki Filcanki Joanna Cudowska towary.
7. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail przytulankifilcanki@gmail.com
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej http://przytulankifilcanki.pl/regulamin i dostępny jest w każdym czasie za pośrednictwem wskazanej strony internetowej w formie umożliwiającej jego wydruk.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.